El suport a la creació és un dels fonaments del Festival. Es dóna molta importància a la necessitat de recolzar els processos de creació i investigació, oferint recursos a l’artista per a desenvolupar-los.

PROGRAMACIÓ GENERAL

Estimades artistes,

El Festival Escena Poblenou funciona gràcies a un equip petit que treballa durant tot l’any per crear un festival d’arts escèniques de qualitat al Poblenou. Cada persona de l’equip fa tasques diverses i els nostres recursos són limitats, això pot fer que triguem més del que ens agradaria a contestar correus i propostes de programació.

El període de revisió de propostes de programació per l’edició següent serà entre febrer i maig de 2023, és per això que us demanem que ens envieu les propostes a través d’aquest formulari, que ens permet recollir-les i consultar-les en el moment que ens puguem concentrar en aquesta feina:

OMPLIU EL FORMULARI

Moltes gràcies per la comprensió,

L’equip d’Escena Poblenou

(veure notícia de la resolució de la convocatòria)

Què és Embrions? 

Embrions té l’objectiu de recolzar projectes artístics escènics que estan en estat de gestació de creadors i creadores  professionals; idees embrionàries que en un futur esdevindran projectes escènics, o no. 

Es crea un marc idoni per a què companyies i artistes puguin presentar la seva idea embrionària al públic, a agents productors, programadors i programadores de festivals i centres de creació, amb la finalitat de trobar un acompanyament adequat per a cada proposta seleccionada, ja sigui amb residències, amb ajut a la producció i/o amb l’exhibició en diferents circuits. 

En l’edició 2022, es seleccionaran els següents projectes en estat de gestació: 

 • 2 projectes d’arts de carrer
 • 2 projectes de sala

Qui pot participar? 

Poden participar artistes o companyies professionals, que estiguin en la fase embrionària de creació d’un projecte que tingui la intenció de ser estrenada el 2023. 

On es realitzarà i quan ha de durar? 

La presentació de la proposta de tenir una durada màxima de 15 minuts

La data de presentació serà el 20 d’octubre de 2022. 

Què cal fer per presentar-se? 

Cal emplenar el formulari on-line EMBRIONS 2022

La data màxima per enviar aquest formulari és el dia 18 d’abril de 2022.

La inscripció a la convocatòria suposa l’acceptació d’aquestes bases.

Què oferim? 

 • Creem un espai per propiciar contactes, trobades i col·laboracions amb d’altres espais de creació/residències i festivals, i ajudar a trobar complicitats per la finalització del projecte.
 • La quantitat de 600€ + IVA, per cobrir les despeses: transport, dietes, etc.
 • Les condicions tècniques necessàries per tal de realitzar l’exhibició d’aquesta proposta embrionària (aquestes condicions seran bàsiques i seran pactades entre el Festival i la companyia). Les necessitats de producció (atrezzo, vestuari, escenografia, etc.) aniran a càrrec de la companyia.
 • Acompanyament durant el procés per part de l’equip del festival Escena Poblenou.
 • Després de la presentació a Embrions, l’equip del festival seleccionarà una de les propostes per acompanyar-la durant la temporada 2022-2023. Oferint: 
 • Una setmana de residència (espai a determinar) amb una ajuda de 150€ en concepte de dietes i transport
 • Una mostra del procés de creació al Festival Itineràncies de Prats del Lluçanès, durant l’hivern 2022 amb possibilitat de 2 dies de residència previs a la mostra (les condicions econòmiques es pactaran amb l’organització del festival).
 • Exhibició de la peça acabada durant l’edició del Festival Escena Poblenou 2023 amb un catxet de 1500€ +IVA

Qui decideix? 

Una comissió de professionals de les arts escèniques contemporànies. Els membres de la comissió es faran públics amb la resolució de la convocatòria.

Dates de presentació i resolució

La data màxima per emplenar i enviar el formulari serà el 18 d’abril de 2022. 

La publicació dels finalistes de la convocatòria es farà la primera quinzena de juny, en l’espai web: https://www.escenapoblenou.com/convocatories/

El fet de participar en aquesta convocatòria suposa l’acceptació de les bases i la conformitat amb la decisió de l’organització. 

Per a qualsevol dubte, podeu contactar amb activitat@escenapoblenou.com 

(veure notícia de la resolució de la convocatòria)

Els programes d’Arts Visuals i d’Arts Escèniques del Centre Cívic Can Felipa, junt amb el festival de creació contemporània Escena Poblenou, presentem les bases de la 7a edició de la convocatòria ‘Al meu barri fan performances 2022’, destinada a donar suport a propostes que desenvolupin una pràctica artística en col·laboració amb el Poblenou. Aquesta convocatòria busca generar processos artístics que apropin la creació contemporània als veïns i veïnes del barri, amb l’horitzó d’una presentació pública durant el festival de creació contemporània Escena Poblenou 2022.

 • Pot participar-hi qualsevol persona a títol individual o col·lectiu, sense límit d’edat o nacionalitat.

 • Les necessitats tècniques i humanes del projecte cal que s’adeqüin a la realitat del centre i el festival. Les persones seleccionades es comprometen a complir amb un calendari de treball compartit amb el Centre Cívic Can Felipa i el festival Escena Poblenou que culmina amb la presentació pública entre el 20 i el 23 d’octubre del 2022 en el marc del Festival.

 • Les persones participants es responsabilitzen que no hi hagi drets de tercers en les obres presentades i que no es puguin reclamar drets de cap tipus.

 • Els imports assignats estan sotmesos a retencions i impostos que marca la Llei, i es faran efectius en funció del calendari de treball pactat.

 • El Centre i el Festival es reserven el dret de resoldre tot allò no previst en aquestes bases, inclosa la possibilitat de revocar la decisió del jurat si el desenvolupament dels projectes no s’adequa als objectius de la present convocatòria.

 • La participació a la convocatòria suposa l’acceptació d’aquestes bases i de la resolució de la comissió de selecció, que serà inapel·lable, i que es podrà declarar deserta o proposar modificacions que en puguin millorar la seva realització.

QUI SOM?

El Centre Cívic Can Felipa treballa en diversos programes comunitaris per intensificar i construir complicitats entre els seus programes d’Arts Visuals i Arts Escèniques, el Poblenou i el barri. Es planteja com un laboratori, un espai d’experimentació, formació i producció on artistes, companyies, entitats, institucions i col·lectius treballem conjuntament per crear i produir accions de mediació i activitats públiques relacionades amb l’activitat del centre.

El festival Escena Poblenou és un festival d’arts escèniques contemporànies multidisciplinari, implicat amb el territori i amb la realitat social actual. Té la vocació de potenciar, donar visibilitat i recolzar creacions que contemplin nous llenguatges escènics, noves dramatúrgies i noves formes de relació amb els públics. Compromès amb la cultura i la societat, genera diàleg amb els professionals, el públic, el barri i la ciutat, amb una mirada i projecció internacional.

A QUI ENS DIRIGIM?

A artistes o col·lectius d’arts visuals, d’arts escènics o multidisciplinaris amb una trajectòria professional o sense, que presentin un projecte artístic de co-creació amb la ciutadania del Poblenou.

QUÈ DEMANEM?

Cal enviar un projecte en format digital (en un únic pdf de màxim 5MB) a la direcció de correu electrònic convocatoria@cccanfelipa.cat amb:

 • Dades personals i informació de contacte

 • Breu descripció del projecte que especifiqui amb quina comunitat o entitat es vol col·laborar i que esbossi les possibles formalitzacions de l’acció (màxim 1000 paraules).

 • Breu explicació de la metodologia: plantejament del procés de mediació i estratègies que permetin un treball col·laboratiu (màxim 500 paraules).

 • Calendari i pla de treball temporalitzat entre els mesos de maig i octubre del 2022, especificant les necessitats tècniques i humanes.

 • Currículum o biografia breu

QUÈ OFERIM?

La dotació econòmica és de 3.500€ impostos inclosos. Inclou honoraris, dietes, desplaçaments i costos de producció.

Els projectes seleccionats comptaran amb:

 • Suport i acompanyament per part dels professionals del centre i del festival en el procés que va de la idea a la realització

 • Una setmana de residència al Centre Cívic Can Felipa

 • Un espai de treball de taula durant els mesos de formalització del projecte

 • Difusió i exhibició dins del 21è Festival Escena Poblenou que tindrà lloc entre el 20 i el 23 d’octubre del 2022.

CALENDARI

10 d’abril: Data límit de presentació de projectes.

Primera quinzena de maig: Publicació del projecte seleccionat al web.

Les propostes es valoraran per una comissió de selecció formada per un representant del Centre Cívic Can Felipa, un d’Escena Poblenou, i un representant d’un col·lectiu del Poblenou.